รู้มั้ยว่าเสลอปี้มีรสชาติอะไรบ้าง

SLURPEE MACHINE ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะมีแค่ไม่กี่รสที่เราคุ้นเคยเช่น โค้ก น้ำแดง ส้ม

แต่เรารู้มั้ยว่าจริงๆเสลอปี้มีรสชาตที่หลากหลายมาก ดังต่อไปนี้
 
Slurpee Flavors
7-Up
7-Up Green
7-Up Ice
7-Up Tropical
Amp Energy Freeze
Artic Burst
Banana
Banana Split
Black Cherry
Black Pina Colada
Blue Berry Blast
Blue Meanie (Australia Only)
Blue Raspberry Rush
Blue Shock
Blue Vanilla
Blue Woo Hoo! Vanilla
Bruisin’ Berry
Bruisin’ Berry Grape
Bubble Yum
Bumblebee Blast
Café Latte
Candy Cane
Cherry Coke
Citrus Splash
Code Red
Coke
Coke Classic
Cotton Candy
Cranberry Sprite
Cream Soda (Barq’s)
Crystal Light Berry Pomegranate (Sugar Free)
Crystal Light Cherry Limeaide (Sugar Free)
Crystal Light Orange Pineapple Ice (Sugar Free)
Crystal Light Passionfruit (Sugar Free)
Crystal Light Peach Mango Fusion (Sugar Free)
Crystal Light Raspberry Ice (Sugar Free)
Crystal Light Strawberry Banana (Sugar Free)
Crystal Light Tangerine Lime (Sugar Free)
Diet Pepsi
Dr. Pepper
Fanta Banana
Fanta Birch Beer
Fanta Blue Cherry
Fanta Blue Raspberry
Fanta Ginger Ale
Fanta Grape
Fanta Green Lemon Lime
Fanta Green Melon
Fanta Kiwi Strawberry
Fanta Mandarin Tangerine
Fanta Orange
Fanta Orange Cream
Fanta Pina Colada
Fanta Pineapple
Fanta Purple Berry Cherry
Fanta Raspberry
Fanta Red Licorice
Fanta Super Sour Apple
Fanta Super Sour Cherry
Fanta Super Sour Watermelon
Fanta Vanilla
Fanta Watermelon
Fanta White Cherry
Fanta Wild Cherry
Fanta Wild Cherry Reduced Calorie
Frawg
French Vanilla
Full Throttle Blue Demon
Full Throttle Frozen Blast
Game Fuel
Grape
Grapefruit
Grapermelon
Green Apple
Gully Washer
Hawaiian Punch
Hawaiian Punch Fruit Juicy Red
Hawaiian Punch Green Berry Rush
Honeycomb
Iced Tea
Jolly Rancher Sour Apple
Kryptonite Ice
Lemonador
Licorice
Lime
Liquid Artillery
Livewire Orange
Mango Bango
Margarita
Mellow Yellow
Minute Maid Blue Cherry
Minute Maid Blue Raspberry
Minute Maid Blueberry
Minute Maid Cherry
Minute Maid Grape
Minute Maid Lemonade
Minute Maid Orange
Minute Maid Passionfruit Orange
Minute Maid Peach
Minute Maid Pineapple
Minute Maid Raspberry
Minute Maid Strawberry
Mocha Chocolate
Monster Black Ice
Mountain Dew
Mountain Dew Blue Lightning/Shock
Mountain Dew LiveWire
Mountain Dew Pitch Black
Orange
Orange-Pineapple
Pepsi
Pepsi Blue
Pepsi Samba
Pina Colada
Pineapple
Pitch Black Grape
Powerade Ice
Purple S-cream
Radiation Rush
Raspberry Crystal Light
Red Cherry
Rootbeer
Rootbeer (Barq’s)
Shrekalicious
Sierra Mist
Slurpucchino
Slurpurita Pomegranate
SnowBawls (Bawls)
Sobe Citrus
Sour Peach
Sour Strawberry
Sour Watermelon
Sprite
Sprite Ice
StawberrWii Banana
Strawberry
Strawberry Banana
Strawberry Cream
Strawberry-Kiwi
Tropical Punch
Tropicana Twister Berry
Twizzlers Strawberry
Vanilla Coke
What-a-melon
Wild Cherry Pepsi