หลักการทำงานของเครื่อง SLUSH MACHINE

  1.     ผสม น้ำ+น้ำตาล+รสชาติของน้ำหวาน
  2.     Compressor, Condenser, Expansion valve ทำหน้าที่ร่วมกันให้ความเย็น
  3.     เครื่องจ่ายน้ำหวานเกล็ดหิมะทำงานจนทำให้ส่วนผสมมีความเย็นต่ำกว่า 3 องศา
  4.     โมเลกุลของส่วนผสมจะค่อยๆเชื่อมต่อกันจนเป็นผลึกน้ำแข็ง
  5.     ใบพัดทำงานในเชิงฟิสิกส์ ช่วยทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งเกิดเร็วยิ่งขึ้น