อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องเริ่มยังไง

สำหรับผู้หาอาชีพเสริมหรือหลัก ลองเริ่มธุรกิจเล็กๆกับ SLUSH MACHINE ของเราสักเครื่องมั้ยครับ

         ฟังดูก็เป็นคำถามง่ายๆ แต่การจะตอบเพื่อให้ผู้อยากเป็นเจ้าของกิจการเข้าใจ และมองเห็นหนทางที่ชัดเจนนั้น คงต้องย้อนกลับไปถามว่าทำไมจึงอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ? 

สำรวจตนเอง            สำรวจตนเอง ว่าทำไมจึงต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ้าเพียงต้องการรายได้ที่มากขึ้น หรือมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเหลือเฟือ การประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่ถ้าต้องการมีรายได้อย่างไม่จำกัด และพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยด้วยความมานะพยายามอย่างเต็มที่ การประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของธุรกิจอาจเป็นคำตอบสุดท้ายที่ใช่ก็ได้ และคงต้องยอมรับในธรรมชาติของการประกอบธุรกิจส่วนตัวว่า ไม่เหมาะกับคนที่กลัว และไม่พร้อมที่จะเสี่ยง เพราะจะมีความผันผวน และความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุน เทคโนโลยี ปัญหาลูกจ้าง ฯลฯ ซึ่งพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องพร้อมที่จะตั้งรับ และปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

เจ๋งขนาดไหน … อย่างไร            แต่ละคนจะมีความชำนาญและเชี่ยวชาญต่างกัน จึงต้องรู้ว่าตนเองถนัด หรือมีความรู้ในเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะหากได้เริ่มต้นทำธุรกิจในมุมที่เรามีความถนัดและมีใจรัก ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นพยายาม นั่นเท่ากับว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

จะเลือกทำธุรกิจอะไร            ไม่ง่ายนักที่จะฟันธงลงไปได้ว่า ธุรกิจใดมีแนวโน้มที่ดี หรือทำอะไรจึงจะขายได้ เพราะธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ก็ใช่ว่าจะทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มตกต่ำ ก็ใช่ว่าจะทำให้ล้มเหลว เสมอไป แต่ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักคิดและมองธุรกิจในมุมที่ต่างจากคนอื่น เพื่อสร้าง “โอกาสทางธุรกิจ” ให้ตนเอง เช่น การศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างจริงจังว่า ลูกค้าเป้าหมายคือใคร มีจำนวนเท่าไร อยู่ที่ไหน อายุเท่าไร พวกเขามีรสนิยมอย่างไร ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ บ่อยแค่ไหน คู่แข่งของเรามีใครบ้าง แล้วจึงมาตั้งหลักมองหาช่องว่างที่จะคิดค้น และพัฒนาสินค้าหรือบริการก่อนนำเข้าสู่ตลาด เพื่อให้สินค้าหรือบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีกว่าเดิม เมื่อรู้ว่าจะทำธุรกิจอะไร ก็อย่าลืมที่จะเขียนความฝันให้เป็นเค้าโครงที่ชัดเจน พูดง่ายๆ ก็คือการเริ่มต้นทำแผนธุรกิจนั่นเอง เพื่อตรวจสอบว่าความฝันของเรามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์วางแผน การดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การผลิต การจัดจำหน่าย การเงิน การบริหารจัดการ

ด้วยวิธีนี้จากความฝันที่คุณเคยมี ก็จะสามารถพัฒนาสู่เค้าโครงที่เป็นระบบและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น