ร้อน ร้อน ร้อน ร้อน กรุงเทพร้อนขึ้นจริงๆเหรอ

อากาศร้อนคงเป็น TOPIC ฮิตของคนหลายๆคนใน office แต่กรุงเทพเราร้อนขึ้นจริงๆเหรอ

 

ช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่เราได้ยินคนบ่นร้อนกันมากขึ้นทุกๆปี บ้างก็ว่ามันร้อนขึ้นเป็นเพราะอิทธิพลจากโลกร้อน บ้างก็ว่าเป็นเพราะยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น บ้างก็ว่าเป็นเพราะการตัดไม้ทำลายป่า ในขณะที่บางคนก็บอกว่าร้อนเหมือนกันทุกๆ ปี ไม่รู้จะบ่นไปทำไม กิน SLURPEE เย็นๆสักแก้วจากเครื่องทำสเลอปี้ดีกว่า

 

จากการสอบถามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลังเป็นเวลา 30 ปี โดยใช้ค่าการวัดอุณหภูมิในเดือนเมษายน จากสถานีวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าค่าอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆปี แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใด

 

เหตุนั้นเพราะเหตุใดเราจึงได้ยินกันทุกๆปีว่าประเทศไทยร้อนขึ้น?อาจเป็นไปได้ว่าเรื่องทรมานในปัจจุบันย่อมที่จะต้องรู้สึกแย่กว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วเสมอ เราลืมไปแล้วว่าปีที่แล้วร้อนทรมานขนาดไหน จึงทึกทักเอาว่าปีนี้ต้องร้อนกว่าแน่ๆ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เราจึงได้ยินคนบ่นถึงอากาศร้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่ชัดว่าอุณหภูมิไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้นการที่เรารู้สึกร้อนขึ้นหรือได้ยินคนบ่นมากขึ้นจึงไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือสภาวะโลกร้อน

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำของมนุษย์ไม่ได้ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์ได้ทำให้สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างมาก การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ขาดพื้นที่ป่าที่คอยรองรับน้ำและทำให้น้ำท่วมและน้ำหลากมากขึ้น ก๊าซเรือนกระจกอาจจะทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนไป

 

ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์แล้วเราเรียกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการกระทำของมนุษย์และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป

ดังนี้แล้วจึงอยากให้ทุกคนร่วมกันรักโลกของเราให้มากๆครับ

 

(ที่มา บทความ กรุงเทพร้อนขึ้นจริงหรือ? http://www.facebook.com/whereisthailand และ www.whereisthailand.info)